Przychodnia Renort
ŁUCKA POLECA
 

Test PAPPAZobacz pełny zakres usług

Cena:
400,00 zł

Powiązani lekarze:
dr Robert Makowski, dr Julia Bijok, dr Łukasz Lewczuk, dr Monika Szpotańska-Sikorska, dr Bożena Wroczyńska

Opis:

TEST PAPPA jest to badanie przesiewowe, nieinwazyjne, określające ryzyko wystąpienia u płodu aberracji chromosomowych (aneuploidii) ( zespół Downa, zaspół Edwardsa i zespół Patau). Wykonuje się je od 11 do końca 13 tygodnia ciąży (13 tyg + 6 dni).

Na Test PAPP-A-NT składa się badanie biochemiczne z krwi żylnej ciężarnej oraz badanie USG genetyczne. W krwi żylnej kobiety ciężarnej oznacza się:

  • osoczowe białko ciążowe A (PAPP-A), Pregnancy Associated Plasma Protein A
  • wolną podjednostkę beta  HCG (free beta human Chorionic Gonadotrphin)

Zazwyczaj tego samego dnia wykonywane jest badanie USG, w którym ocenia się przezierność karkową (NT – nuchal transluscency) oraz obecność kości nosowej (NB – nasal bone). Pacjentka zobowiązana jest dodatkowo do wypełnienia szczegółowej ankiety. Uzyskane dane pozwalają na wyliczenie ryzyka wystąpienia w/w chorób przy pomocy specjalnego programu komputerowego.

Test PAPPA jest odpowiedni dla kobiet w każdym wieku, ponieważ około 70% dzieci z Zespołem Downa rodzą kobiety przed 35 rokiem życia. Na podstawie wyniku testu wyodrębniona zostaje grupa ciężarnych u których ryzyko zespołu Downa lub innych zespołów jest podwyższone i tym kobietom proponowana jest amniopunkcja (zabieg inwazyjny), w wy- -niku której można rozpoznać chorobę lub ją wykluczyć. Aktualnie test PAPP-A jest testem o najwyższej czułości wykrywania zespołu Downa. Czułość jego wynosi 90%. Dla porównania czułość testu potrójnego to 60%.

Test potrójny – służy do diagnostyki zaburzeń chromosomalnych u płodu w drugim trymestrze ciąży (po 14 tyg.)
Polega na jednoczasowym pobraniu od kobiety ciężarnej próbki krwi żylnej i oznaczeniu stężeń:

  • AFP ( alfa-fetoproteiny)
  • wolnej beta HCG (podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej)
  • uE3 (wolnego estradiolu)

Test jest ukierunkowany na wykrywanie zespołu Dawna i Edwardsa, a także na otwarte wady ośrodkowego układu nerwowego, czego nie stwierdza się testem Pappa.

Test zintegrowany – polega na wykonaniu testu PAPP-A miedzy 10 a 13 tyg. ciąży oraz testu potrójnego po 14 tyg. Ostateczna ocena ryzyka wystąpienia u płodu nieprawidłowości genetycznych jest wynikiem obu tych testów. Tak przeprowadzone badanie daje najwyższą wykrywalność wad płodu, sięgająca ponad 90%.