Przychodnia Renort
ŁUCKA POLECA
 

Zakres usług :: Badanie wg Brazeltona

Badanie skalą oceny zachowania noworodka wg Brazeltona

Badanie wg Brazeltona

BADANIE SKALĄ OCENY ZACHOWANIA NOWORODKA WG BRAZELTONA (Neonatal Behavioral Assessment Scale - NBAS)

Skala NBAS została opracowana przez amerykańskiego pediatrę i psychiatrę dziecięcego, T.B.Brazeltona, który jako pierwszy zaproponował pozytywny model oceny rozwoju dziecka, pozwalający poznać jego "język". 

   Skala Brazeltona pozwala na stworzenie kompleksowego profilu funkcjonowania niemowlęcia poprzez opis pełnego zakresu jego zachowań ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności i mocnych stron. Badanie umożliwia także bardzo wczesne wykrycie obszarów sprawiających dziecku trudności, wymagających uwagi, wsparcia lub dodatkowej interwencji. Skala umożliwia ocenę statusu układu autonomicznego, ruchowego, społecznego oraz układów związanych ze zdolnością niemowlęcia do samoregulacji.

Skala NBAS jest jednym z najczęściej stosowanych na świecie narzędzi opisu i oceny funkcjonowania noworodków. Poznanie indywidualnych możliwości i zdolności dziecka, może pomóc w lepszym zrozumieniu jego potrzeb, emocji i zachowań.

 

XPraca przychodni podczas weekendu majowego

Informujemy, że Przychodnia będzie nieczynna w dniach od 30 kwietnia do 3 maja. Za utrudnienia przepraszamy.