Przychodnia Renort
ŁUCKA POLECA
 

Zakres usług :: Logorytmika

Logorytmika

Logorytmika

LOGORYTMIKA

    Logorytmika to rodzaj oddziaływań muzykoterapeutycznych, wynikający z połączenia rytmiki oraz terapii logopedycznej. Zajęcia rozwijają muzykalność i talent muzyczny dziecka, zapobiegając odstępstwom w zakresie komunikacji językowej poprzez jej usprawnianie czy korygowanie. Uczą wysłuchiwania i różnicowania różnych dźwięków, w tym dźwięków mowy, a także usprawniają pod względem ruchowym całe ciało, tak by nabrało gotowości do właściwego wymawiania głosek, wyrazów i zdań.

   W trakcie zajęć pracuje się z instrumentami i piosenką, które stosowane są głównie w ćwiczeniach słowno-ruchowych oraz kształcących szybką reakcję ruchową na sygnały dźwiękowe i słowne. 

   Logorytmika jest doskonałą formą zabawy muzyczno - ruchowej, kształtującą min. koncentrację uwagi, wytrwałość w realizacji zadań poznawczych, pamięć słuchową, ruchową i wzrokową oraz postawę estetyczno-emocjonalna.

 

XPraca przychodni podczas weekendu majowego

Informujemy, że Przychodnia będzie nieczynna w dniach od 30 kwietnia do 3 maja. Za utrudnienia przepraszamy.