Przychodnia Renort
ŁUCKA POLECA
 

Zakres usług :: Neurologopeda

Neurologopeda

Neurologopeda

 NEUROLOGOPEDA

   Neurologopedia to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji związanych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

   Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla osób, które na skutek różnych czynników (rozwojowych, okołoporodowych, chorób, wypadków, urazów) utraciły zdolność mowy lub mają trudności z jej opanowaniem. 

   W diagnozie neurologopedycznej ocenie poddawane są umiejętności prelingwalne niezbędne do nauki mowy; odruchowe reakcje oralne, ich rozwój i dojrzewanie, czynności i funkcje pokarmowe - ssanie, gryzienie, żucie, połykanie, oraz ich koordynacja z oddechem, napięcie mięśniowe okolicy oralnej, budowa i funkcjonowanie narządów mowy; aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego, mowa bierna i czynna, kompetencja językowa, komunikacyjna i kulturowo-społeczna oraz funkcje poznawcze.

  Neurologopeda w swojej pracy zajmuje się terapią karmienia wcześniaków i niemowląt oraz diagnozą i terapią mowy u dzieci starszych oraz dorosłych z zespołami genetycznymi i uszkodzeniami OUN.

Zespół

 
mgr Maria Piotrowska
Specjalizacja Cena Godziny przyjęć
Neurologopeda 100,00 zł
czas trwania wizyty 50 min.
poniedziałek 14:00 - 21:00
piątek 14:00 - 21:00
mgr Maria Piotrowska

Neurologopeda,terapeuta NDT-Bobath, integracji sensorycznej, logorytmiczka. Współpracuje z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii,gdzie specjalizuje się w terapii zaburzeń spektrum autystycznego.