Przychodnia Renort
ŁUCKA POLECA
 

Zakres usług :: Neurologopeda

Neurologopeda

Neurologopeda

 NEUROLOGOPEDA

   Neurologopedia to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji związanych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

   Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla osób, które na skutek różnych czynników (rozwojowych, okołoporodowych, chorób, wypadków, urazów) utraciły zdolność mowy lub mają trudności z jej opanowaniem. 

   W diagnozie neurologopedycznej ocenie poddawane są umiejętności prelingwalne niezbędne do nauki mowy; odruchowe reakcje oralne, ich rozwój i dojrzewanie, czynności i funkcje pokarmowe - ssanie, gryzienie, żucie, połykanie, oraz ich koordynacja z oddechem, napięcie mięśniowe okolicy oralnej, budowa i funkcjonowanie narządów mowy; aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego, mowa bierna i czynna, kompetencja językowa, komunikacyjna i kulturowo-społeczna oraz funkcje poznawcze.

  Neurologopeda w swojej pracy zajmuje się terapią karmienia wcześniaków i niemowląt oraz diagnozą i terapią mowy u dzieci starszych oraz dorosłych z zespołami genetycznymi i uszkodzeniami OUN.

Zespół

 
mgr Maria Piotrowska
Specjalizacja Cena Godziny przyjęć
Neurologopeda 100,00 zł
czas trwania wizyty 50 min.
poniedziałek 14:00 - 21:00
piątek 14:00 - 21:00
mgr Maria Piotrowska

Neurologopeda,terapeuta NDT-Bobath, integracji sensorycznej, logorytmiczka. Współpracuje z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii,gdzie specjalizuje się w terapii zaburzeń spektrum autyzmu.

Wykształcenie:

 • studia podyplomowe - Neurologopedia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • studia podyplomowe - Logopedia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • studia podyplomowe - Pedagogika przedszkolna z terapią zaburzeń rozwojowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • studia magisterskie na kierunku pedagogika, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kursy, warsztaty, szkolenia:

 • Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart.
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii.
 • AAC w pracy z dorosłymi osobami z nabytymi trudnościami w porozumiewaniu się (afazją, apraksją, postępującymi chorobami ukladu nerwowego itp.)
 • Terapia manualna jamy ustnej w pracy logopedy.
 • Terapia PNF w dysfunkcjach wewnętrzno i zewnętrzno-oralnych. Terapia ręce na pacjencie (Hands on therapy).
 • Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne.
 • Elastyczny terapeutyczny taping w chorobach głowy, szyi i twarzoczaszki – ETTHNO, Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial Disorders.
 • AAC (I,II stopień) – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się.
 • Alalia (opóżniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia.
 • Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka.
 • Terapia ręki.
 • Neurofizjologiczne podstawy integracji sensorycznej.
 • Pierwszy rok życia dziecka w świetle aktualnych teorii rozwoju człowieka. Moduł I i II.
 • Wspomaganie karmienia doustnego noworodków i bardzo małych dzieci. The SOFFI © Method:Supporting Oral Feeding in Fragile Infants. Kongres EBTA 2014.
 • Goal directed therapy in treatment of children with neurological impairments – Using the NDT Bobath approach for clinical reasoning and practice of function.
 • Warsztaty NDT Bobath, Analiza ruchu niemowlęcia i małego dziecka.
 • Kurs Podstawowy Terapii Neurorozwojowej NDT – Bobath.

 

   
 
 

XPraca przychodni podczas weekendu majowego

Informujemy, że Przychodnia będzie nieczynna w dniach od 30 kwietnia do 3 maja. Za utrudnienia przepraszamy.